Křimická Zelárna Lobkowicz

T radice výroby kysaného zelí pochází z dávné minulosti a praktikovala se v Čině. Již v 18. století se zjistilo, že kysané zelí působí preventivně proti nedostatku vitamínu C. I v Křimicích, vyhlášené zelárenské oblasti, se kvasilo zelí již delší dobu. Okolo roku 1920 se rozhodla rodina Lobkowiczů zřídit malou zelárnu mezi křimickým zámkem a protékající řekou Mže.

K romě toho, v roce 1903, nechal tehdejší majitel, Jaroslav Lobkowicz (1877 – 1953) postavit pivovar na návsi naproti zámku. Tento pivovar byl demontován německým okupantem na začátku 40. let a pivovar zůstal bez využití.

N a začátku 50. let rozhodlo vedení ZPČ lihováren a konzerváren (resp. jejich právní předchůdce) přemístit zelárnu z podzámčí do mnohem větší budovy bývalého pivovaru. Toto rozhodnutí bylo správné, a křimická zelárna sídlí dodnes na tomto místě. Tehdy byly instalovány zbrusu nové kádě z modřínového dřeva a zařízena velká zpracovna na 1. patře

V rámci privatizace převzal rod Lobkowiczů svůj bývalý pivovar včetně zelárenského vybavení, a rozhodl, že bude pokračovat beze změn: dodnes je výroba téměř totožná jako ta před lety. Do nakrouhaných hlávek se v zelárně přidává jenom sůl a kmín. Pak jej ušlapávají muži a ženy v holínkách. Křimické zelí vzniká na základě mléčně kvasného procesu bez použití urychlovačů.

V dnešní době je použití modřínových kádí hlavním faktorem, kterým se liší křimická zelárna od jiných zeláren v Evropě, kde se běžně používají umělohmotné sudy. Ačkoliv se jedná o relativně nákladnou technologii, jsme přesvědčeni, že toto úsilí má svoje opodstatnění. Dochází v dřeveních kádích ke správnému růstu bakterií tvořících mléčné kvašení: naše zelí tedy „dýchá“.

S amotná budova bývalého Lobkowiczkého pivovaru, vyniká mimořádně mohutným obvodním zdivem z cihel staré značky „Křimic“ (až do r. 1944 se zde skladoval led). Díky tomu zůstane vnitřní teplota stabilní přes celý rok, a naše zelí dozraje a vydrží v kádích bez topení a bez klimatizace. Vedle ekologické šetrnosti přináší toto přirozené skladování záruku, že křimické zelí dozrává v rytmu ročních období.

ČT - Události v regionech: Šlapání zelí v Křimicích