Zámecký park Křimice
Návštěvní řád parku:

1.      Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a má za úkol umožnit příjemný pobyt a odpočinek.

2.      Vstup a pobyt v parku jsou na vlastní nebezpečí.

3.      Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval bezpečnost svou i ostatních návštěvníků.

4.      Z bezpečnostních důvodů je zakázán vstup na následující místa:

·        Budova zámku včetně vnitřního nádvoří

·        Zadní číst parku, tzv. „kuchyňská zahrada“

·        Plocha kolem včelařských zařízení na vzdálenost menší než 15 m

·        Plochy za ploty z drátěného pletiva a jinak označené plochy

·        Ostatní plochy, které jsou dle rozumné úvahy nebezpečné pro zdraví nebo majetek návštěvníků

5.      Dále platí následující zákazy:

·        Zákaz hrání fotbalu a jiných míčových her, vyjme dětí v předškolním věku v doprovodu rodičů

·        Zákaz volného pohybu psů

·        Zákaz zásahu do porostů, řezání dřeva, požívání plodů nebo části rostlin

·        Zákaz lezení na stromy, zdi, budovy a jiná nebezpečná místa a zákaz jiného nebezpečného chování

·        Zákaz rozdělování ohňů

6.      V zimě se cesty neudržují.

7.      Za škody způsobené zanedbanosti zámku, ostatních staveb a parku neručí vlastník ani provozovatel parku.


Otevírací hodiny

Pondělí
13 - 17

Úterý
13 - 17

Středa
13 - 17

Čtvrtek
13 - 17

Pátek
13 - 17

Sobota
10 - 17

Neděle
10 - 17