Vítejte na stránkach Lobkowicz - Křimice

P rvní známý předek rodiny Lobkowiczů Mareš z Újezda žil v době Karla IV. Jeho syn, Mikuláš zvaný Chudý z Újezda byl písařem na dvoře krále Václava IV. V roce 1409 koupil tvrz Lobkowicze a začal se podepisovat Mikuláš z Lobkowicz. Obec Lobkovice leží na Labi, dnes je částí Neratovic.

D o Křimic se dostala rodina v roce 1830, kdy Jan Karel zdědil po posledním hraběti z Wrtby, čtyři panství, Konopiště, Křimice, Žinkovy a Nekmíř. Panství Žinkovy a Nekmíř předal svým dcerám a pro svého syna Františka ponechal Konopiště a Křimice. František, praděd současného majitele, se svou rodinou žil na Konopišti, které v roce 1887 prodal pozdějšímu následníku trůnu arcivévodovi Františkovi Ferdinandovi. Rodina se přestěhovala do Křimic, kde od té doby žije. K panství Křimice patřily čtyři dvory, dvůr v Křimicích se správou panství, dvůr ve Vochově, Vejprnicích a TlučnéČT - Modrá krev - Lobkowiczové


TV Plzeňská 1Charita

Jelikož nám není lhostejné, co se děje a co dělají lidé v naší blízkosti, rozhodli jsme se podpořit některé projekty v našem okolí.